Внимание! Если нужен результат, совет - консультация юриста или адвоката - зарегистрируйтесь и разместите новый материал в соответствующем разделе.
Не пишите свои отзывы и жалобы в комментариях к другим материалам.

Закон України про захист прав споживачів  Розділ V


   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 Положення першого речення пункту 3 частини першої статті 26 у частині оплати вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету набирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, що перевіряються.
 2. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із цим Законом;
 2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 3) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.